Ajalugu

Tähtsamad sündmused ettevõtte senises tegevuses:

1997. AS Klaasimeister asutamine ja tehase avamine Tartus

1998. Tehase avamine Tallinnas

2001. Suured investeeringud – lõikusliini soetamine Tallinna tehasesse, lamineeritud klaasi lõikusega alustamine Tartus

2003. Kaasaegseima klaaspaketiliini soetamine

2003. Alustati ettevalmistustega tehase avamiseks Kose vallas, Kolu külas

2004. Uue lamineeritud klaasi lõikamise liini soetamine

2005. Kolimine uude tehasesse Kolu külas, töötajaskonna uuenemine, seadmepargi uuendamine (karastusliin, klaasipesuliin, lõikusliin).

2006-2007. Pidev areng ja investeeringud seadmeparki lähtuvalt turu nõudlusest. Klaasi taustvärvimise liini ja siiditrüki seadme ostmine.

2009 Tootmishoone laiendus 3000 m2 võrra. Lamineeritud klaasi tootmise liini paigaldus. Uued seadmed puurimise ja servatöötluse jaoks

2011-2012 - Uue tootmise tarkvara juurutamine.