Uudised/teated

AS Klaasimeister soetab kaasaegsel tehnoloogial töötava klaasi karastusahju.

AS Klaasimeister soetab 2018. a kaasaegsel tehnoloogial töötava klaasi karastusahju.
Sellega likvideeritakse pudelikael tootmisahelas, parandatakse ressursikasutust ning
laiendatakse ka toodete sortimenti.
Projekti kaasrahastab KIK 492 950 euroga Euroopa Regionaalabi Fondi toetusena.
Projekti tulemusena väheneb 20 aasta jooksul klaasijäätmete teke ning lisaks hoitakse
kokku elektrienergiat.
« Tagasi